บริษัท เซ็นทริก (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซ็นทริก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการรวมกลุ่มของวิศวกรด้านพลังงาน วิศวกรไฟฟ้วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรเคมี เพื่อร่วมกันทำงานและคิดค้น พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการวิจัยไว้แล้วเพื่อนำมาต่อยอดในทางธุรกิจและทำความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติที่มีนวัตกรรมพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและขยายสินค้าของบริษัทสู่ตลาดต่างประเทศ อ่านต่อ>>

ผลิตภัณฑ์ของเรา

รางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2017
จากโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เรามีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน การผลิตพลังงานสะอาด การบริหารจัดการน้ำและการผลิตน้ำดื่มสะอาดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการควบคุมระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีสินค้าที่นำเสนอสู่ตลาดคือ ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมการทำงานระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบบผลิตไฟฟ้าและส่องสว่างเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์

ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร

ทีมวิศวกรมีความเชี่ยวชาญ

ผลงานที่เป็นที่ยอมรับกับทางภาครัฐ

รางวัลการันตีด้านนวัตกรรม

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สาเหตุที่ลูกค้าต้องเลือกใช้

เป็นบริษัทวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างที่มีนวัตกรรมของตนเอง มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นด้านงานระบบผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค ระบบสูบน้ำและระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงงานด้านพลังานแสงอาทิตย์และระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร อาทิเช่น ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบบผลิตไฟฟ้าและส่องสว่างเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานและน้ำดื่มมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์ด้านการซ่อมบำรุงและการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล
มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับกับทางภาครัฐ
มีทีมช่างและวิศวกรที่ชำนาญการ
ได้รับรางวัลผลงานด้านนวัตกรรมสำหรับสินค้าเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการที่ดำเนินการ

1. ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ศอ.บต.)
2. รถพ่วงไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์์
3. ระบบกระจายน้ำประปา ปั๊มน้ำ

ผลงานของเรา

connect to water 4.0 IOT monitoring

บริษัท เซ็นทริก (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์

377/22 ซอยคลองลำเจียก ถนนคลองลำเจียก 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  pb8999@gmail.com
099-695-9949
Line ID : pumipatb