บริษัท เซ็นทริก (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เซ็นทริก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖โดยการรวมกลุ่มของ
วิศวกรด้านพลังงาน วิศวกรไฟฟ้วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรเคมี เพื่อร่วมกันทำงานและคิดค้น พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการวิจัยไว้แล้วเพื่อนำมาต่อยอดในทางธุรกิจและทำความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติที่มีนวัตกรรมพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและขยายสินค้าของบริษัทสู่ตลาดต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท เซ็นทริก (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
การผลิตพลังงานสะอาด การบริหารจัดการน้ำและการผลิตน้ำดื่มสะอาดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการควบคุมระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีสินค้าที่นำเสนอสู่ตลาดคือ ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมการทำงานระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศรถพ่วงผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และชุดไฟส่องสว่างแอลอีดีพร้อมแหล่งผลิตพลังงงานไฟฟ้าด้วยดีเชลและแหล่งเก็บพลังงานสำรองแบบเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ฐานปฏิบัติการทางทหารแบบกันกระสุนโดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ข้อมูลการจดทะเบียน

ชื่อภาษาไทย บริษัท เซนทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Centrix (Thailand) Co.,Ltd.
วันที่จดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2558
กรรมการผู้จัดการ นายภูมิพัฒน์ บุญช่วย
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
ที่ตั้ง อาคารวัน เลขที่ 377/22 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โครงการดำเนินการ 1. ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ศอ.บต.)
2. รถพ่วงไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
3. ระบบกระจายน้ำประปา ปั๊มน้ำ